Onze nannies, family managers en companions ontzorgen particuliere huishoudens waardoor er tijd is voor hen die aandacht en zorg nodig hebben. 

Missie & visie

Visie

Stressvolle wereld

De wereld waarin we leven verandert. Denk aan het tempo waarin we daarin allemaal moeten handelen. De geleidelijke verschuiving van collectieve voorzieningen naar eigen individuele verantwoordelijkheid (private markt).  Door de veranderende arbeidsmarkt en emancipatie kent onze maatschappij veel tweeverdieners. 

Al deze ontwikkelingen leiden enerzijds tot een grotere druk om te presteren. Anderzijds op meer eigen verantwoordelijkheid in het privé domein. Denk aan zorg voor kinderen maar ook aan mantelzorg en gezelschap voor de oudere generatie. Met het verdwijnen van verzorgingshuizen  worden ouderen immers geacht steeds langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Stressvolle wereld

De wereld waarin we leven verandert. Denk aan het tempo waarin we daarin allemaal moeten handelen. De geleidelijke verschuiving van collectieve voorzieningen naar eigen individuele verantwoordelijkheid (private markt).  Door de veranderende arbeidsmarkt en emancipatie kent onze maatschappij veel tweeverdieners. 

Al deze ontwikkelingen leiden enerzijds tot een grotere druk om te presteren. Anderzijds op meer eigen verantwoordelijkheid in het privé domein. Denk aan zorg voor kinderen maar ook aan mantelzorg en gezelschap voor de oudere generatie. Met het verdwijnen van verzorgingshuizen  worden ouderen immers geacht steeds langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Tijd en aandacht zijn sleutelwaarden

Tijd en aandacht zijn absolute voorwaarden voor baby’s en (jonge) kinderen om zich in een geborgen en stressvrije omgeving te kunnen ontwikkelen tot jong volwassene. In die jonge kindertijd wordt immers de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Diezelfde tijd en aandacht verdient de oudere generatie die op termijn wat meer zorg zal vragen.

Ontzorgen is de oplossing

Om alle kinderen een stressvrije omgeving, optimale ontwikkeling en stabiele basis te kunnen bieden is kwalitatieve kinderopvang op maat ontzettend belangrijk. Het ontzorgen en (pedagogisch) ondersteunen van het hele gezin is daarin mede een bepalende factor. Ook voor ouderen geldt dat het inschakelen van externe kwalitatieve hulp een belangrijke rol kan spelen om niet alleen een metgezel te zijn voor een oudere, maar ook diens  eventuele partner en familie te ontzorgen.

Missie

Ontzorgen van particuliere huishoudens waardoor er extra tijd is voor hen die aandacht en zorg nodig hebben. 

nl_NLNederlands
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.